Az EMIB Tanácsadó Kft. (a továbbiakban: EMIB Kft.) weboldalainak megtekintésével Ön elfogadja az EMIB Kft. által ezen az oldalon meghatározott feltételeket. Kérjük, hogy ne nyissa meg weboldalainkat, ha ezekkel a feltételekkel nem ért egyet.

Szerzői jog

Az EMIB Kft. weboldalainak tartalma szerzői jogvédelem alá tartozik. Tilos az EMIB Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül a tartalom egészét vagy egyes részeit bármely formában átruházni, terjeszteni, reprodukálni vagy a saját személyes használatot meghaladó mértékben tárolni vagy kinyomtatni.

Információk

A weboldalakon megjelenő valamennyi információ, adat, feltétel, meghatározás vagy leírás kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek felhasználása a felhasználó saját felelősségére történik.

Az EMIB Kft. nem tartozik felelősséggel azon károkért, melyek

a weboldalak használatával kapcsolatosak,a weboldalak használatából, használatra képtelen állapotából származnak, a weboldalak nem megfelelő működéséből, hiányosságából, hibájából, üzemzavarból, vírusból vagy vonalhibából keletkeznek.

Más által rendelkezésre bocsátott anyagok

Az EMIB Kft.-t nem terheli felelősség olyan, harmadik személy által létrehozott vagy közzé tett anyagokért, információkért, amelyek az EMIB Kft. weboldalaihoz kapcsolódnak.

Személyes adatok védelme

Azzal, hogy Ön az EMIB Kft. részére bármely személyes adatát elküldi, hozzájárul ahhoz, hogy azokat az EMIB Kft. nyilvántartsa, kezelje.

Az EMIB Kft. kijelenti, hogy az Ön által az Interneten keresztül megadott személyes jellegű adatokat ugyanolyan védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésre bocsátott adatokat. Az EMIB Kft. kijelenti, hogy a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, rendelkezéseit maradéktalanul megtartva kezel. Az EMIB Kft. az Ön által megadott adatok közül az Ön személyére, adataira, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi adatot, információt, megoldást titokként kezeli.

EMIB Tanácsadó Kft.

Go to top