Compliance Monitor_logo

Egyszerűsített vagy részletes i5/OS rendszer audit készítése, céges vagy szabványos nemzetközi biztonsági irányelveknek való megfelelésről, egy- ill. többszerveres i5/OS rendszereken.

Feladat: Céges belső vagy nemzetközi szabványoknak megfelelő, teljeskörű i5/OS rendszer auditálása, akár több i5/OS rendszert egy időpontra konszolidálva

Az i5/OS a nemzetközi szabványoknak megfelelően naplózza és nyilvántartja az i5/OS rendszer biztonsági, audit és üzemeltetési eseményeit és beállításait.
A naplóbejegyzéseket az i5/OS rendszernaplói tárolják, amelyek zárt és védett állományok, az adatok exportálása csak az IBM által meghatározott és nem strukturált formátumban, kizárólag csak az i5/OS file rendszerébe lehetségesek. Az exportált adatokat csak egyedileg kifejlesztetett programokkal lehet az auditorok számára emészthetővé tenni, nehézkes az ütemezett vagy valósidejű audit szabványoknak megfelelő, többgépes konszolidált lekérdezések megoldása.

Könnyen áttekinthető jelentés formájában emeli ki a megadott irányelvektől eltérő jelenségeket. Az auditor a saját igényei szerint definiálhatók a jelentések amelyek pdf formátumban elmenthetőek vagy más formátumba (pl. csv)  exportálhatók. A termék része egy a gyártó által előre megtervezett és javasolt audit jelentés csomag.

A PowerTech Compliance Monitor teljes ellenőrzést végez minden felhasználó speciális jogosultságáról. A változásokról az auditor értesítést kaphat.

A termék tulajdonságai:CM specs hu

A beépített, interaktív és dinamikus audit szabvány gyűjtemény és útmutató segítséget ad arra vonatkozóan, hogyan szabályozzuk az i5/OS rendszerünket úgy, hogy az megfeleljen a Sarbanes-Oxley (SOX), COBIT, PCI-DSS, ISO17799, HIPAA, vagy a nemzeti felügyeleti – tulajdonosi - cégszintű szabályozásoknak.

A szabályoknak megfelelő napi vagy eseti audit feladatokat, az audit munkarendhez igazítva, ütemezetten, automatizálva vagy ad-hoc jelleggel lehet végrehajtatni az alkalmazás segítségével.

A szabályok alapján benchmarkok állíthatóak fel, ebben az esetben a lekért jelentések automatikusan figyelmeztetnek, ha eltérés tapasztalható a beállított benchmark-hoz képest.

Több i5/OS esetében (akár több LPAR vagy fizikailag több országban működő gépek) a lekért audit jelentéseket konszolidált formában lehet megjeleníteni.

A lekért audit jelentésekből egyedi igények alapján szűréseket lehet beállítani (pl. alapértelmezett IBM felhasználói azonosítók kiszűrése az alvó felhasználók lCM scorecardistájából).

GUI felület (jelentések összeállítása SQL-szerű módon, jelentések mentése).

Vezetői összefoglaló formájában értékeli mindegyik rendszer biztonsági állapotát.

A különböző időben készült audit eredmények összehasonlítása.

A tényeges audit feladatot végrehajtó szolgáltatás egy natív i5/OS batch job, az eredmények kiértékelése egy Windows munkaállomásra telepített vastag kliens.

Választható PDF, Excel vagy CSV jelentés formátum

Tesztelésre, 30 napos, ingyenes, teljes funkcionalitású próbaverziót bocsátunk rendelkezésre.

Tovább a termék eredeti angol nyelvű gyártói holnapjára

Go to top